VERZUIPT NEDERLAND?

De Tweede Kamer wil in meerderheid de waterschappen in Nederland opheffen. Bestuurslagen verminderen en het werk overlaten aan de provincie lijkt een logische stap. Maar het is wel de oudste bestuurslaag, die Nederland kent en waar we onze droge voeten aan te danken hebben. Ze functioneren zeker niet slecht, maar vaak ook niet op de goedkoopste wijze. Dat is het gevaar van functionele organisaties, die zullen altijd streven naar de beste oplossing en dat deze wat duurder is, tja dat is dan maar zo.
Nu de andere kant van het opheffen van de waterschappen. Als de taken bij de provincies worden ingedeeld, zullen de provincies op het gebied van o.a. waterveiligheid de afweging moeten maken met de andere taken van de provincie. Even een uitstapje naar wat er met de regionale omroepen is gebeurd. Eerst kregen de provincies een doeluitkering voor de regionale omroepen en moest dit geld worden doorgesluisd naar de omroepen. Nu is de doeluitkering in het provinciefonds opgegaan en het gevolg is dat veel provincies direct de uitkering/subsidie aan de regionale omroep verminderen. Nu terug naar de waterschappen. Als dat ook gebeurt bij de taken van de waterschappen, dan zal het met de veiligheid van onze dijken en andere waterkeringen wel eens snel kunnen zijn gedaan. Natte voeten dus en Amerikaanse toestanden. Een ander argument tegen uitvoering door de provincies is dat de stroomgebieden en dus de logica van de indeling van de waterschappen dwars over de provinciegrenzen heen lopen.
Ik wil niet zeggen dat ik direct tegen het voorstel ben, `maar bezint eer ge begint`.
Mijn raad aan de politiek is dan ook bedenk in ieder geval een oplossing dat Nederland haar eeuwenlange reputatie als hoeder en leermeester op het gebied van waterveiligheid blijft waarmaken.

About Harry

Retired Provincial Minister and Banker.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.