URGENTIEPROGRAMMA RANDSTAD

Vandaag werd eindelijk dit programma ondertekend. Zelf was ik de eerste, die één van de programma’s mocht tekenen. Soms heeft het een voordeel als men de ij als i en j ziet, dan kom je voor Duivesteijn. We hebben overigens op goede wijze samengewerkt om de belangen van Almere en Flevoland te behartigen.
In een groots opgezette bijeenkomst startte minsiter Camiel Eurlings met een enthousiaste speech. Blij als hij was met deze (ontegenzeggelijk) grote presatatie om in ieder geval alle Randstad partijen te laten werken aan het upgraden van de Randstad. Dat is hard nodig, want anders zakken we weg in de statistieken van de meest competatieve regio’s in de wereld. De wegen naar en van Almere zullen aangepakt worden en Almere kan doorgroeien naar een ecologisch verantwoorde stad van 350.000 inwoners. Daarmee verwachten we binnenkort ook een aantal grotere voorzieningen naar ons gebied te kunnen trekken. Krijgen we het nieuwe hockeystadion, gaan er andere sporten komen of is het een museum, dat hier komt? Ook zal er een stevige push moeten komen, dat bedrijven zich in Lelystad en Almere gaan vestigen. We willen dit met Eurlings en collega’s gaan aanpakken.

About Harry

Retired Provincial Minister and Banker.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.