STIMULEREN FIETSEN

Het gebruik van het openbaar vervoer is in 2007 met 14% toegenomen. Een mooi resultaat, zeker als de kwaliteit van het OV in Flevoland daarbij wordt betrokken. Want Flevoland scoort goed bij de kwaliteitsmetingen. Als we kijken naar het gebruik van de fiets, dan neemt dat de laatste jaren nauwelijks toe. Men gebruikt de fiets eigenlijk alleen tot maximaal 7½ km, afgezien van een beperkt aantal mensen, die over langere afstand gebruik maken van vaak speciale fietsen. Toch wil ik dat we de fiets verder stimuleren. Het is gezond en milieuvriendelijk. We hebben € 200.000,- uitgetrokken om de gemeenten zover te krijgen dat ze meer aan de fiets denken. Daarnaast is er € 50.000,- om innovaties te bevorderen. Daarbij valt te denken aan een fietssnelweg of speciale voorzieningen voor electrische fietsen of voor scoormobiels of allerlei tussenvormen. Goede fietsparkeer voorzieningen zijn ook belangrijk. Dus maar eens kijken welke initiatieven er komend jaar komen.

About Harry

Retired Provincial Minister and Banker.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.