STEMMEN VOOR EUROPA

Vandaag op donderdag kunnen we in Nederland stemmen voor het Europees parlement. Over vier dagen verdeeld mag Europa stemmen. In de meeste landen is de zondag de traditionele dag waarop verkiezingen worden gehouden. Maar zoals bij alle standaardisatie in Europa wijken een aantal landen daar weer vanaf. Het zou makkelijk zijn als we overal hetzelfde stopcontact hebben en overal hetzelfde toetsenbord voor de computer. Als je in Brussel bent krijg je het Franse toetsenbord en daar zitten de letters anders, dat heet het AZERTY toetsenbord. Wij hebben het QWERTY toetsenbord. Standaardisatie zal beperkt moeten worden toegepast, want veel besluiten kunnen ook op een lager niveau worden genomen, dit heet subsidiariteit. Dat is een typisch Brusselse term, die maar weinig mensen kennen. In Engeland zal een gewone burger niet weten wat je met “subsidiarity” zult bedoelen. Er is al een behoorlijk woordenboek te vullen met Brusselse Engelse termen, die in Engeland absoluut niet bestaan. Een soort Esperanto.
Terug naar standaardisatie. Laat tradities in de verschillende landen alsjeblieft bestaan en ga die niet verbieden omdat de Europese regels dat niet toe zouden staan. Laat regionale voedingsproducten bestaan en onderwerp de productie niet aan scherpe Europese regels als er al voldoende landelijk of plaatselijke regels zijn. Voor bijvoorbeeld de wegbelijning is het wel makkelijk als deze in ieder land hetzelfde zijn, toch wel makkelijk en wel zo veilig. Europa moet zich beperken in zijn taken. Daar alleen al, is veel discussie over, wat er wel en niet onder de Europese taken valt. Dus ga vandaag stemmen en liefst liberaal. VVD en D’66 zullen samen onderdeel van de ELDR/ALDE fractie uit gaan maken. De eerste is meer Euro kritisch dan de tweede.

About Harry

Retired Provincial Minister and Banker.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.