LELYSTAD AIRPORT

We zijn zo ver dat we met vier partijen een convenant hebben gesloten over de toekomst van Luchthaven Lelystad, wat niet meer zo zal heten. Het Rijk heeft bepaald, dat Schiphol een rol moet spelen in de afhandeling van het luchtverkeer. Rond Schiphol ontstaat één luchthavensysteem. Dat wil zeggen dat afhandeling van vluchten over een aantal vliegvelden wordt gespreid. Daarnaast hebben we als provincie en gemeente (Lelystad) strak vastgehouden aan de planologische kernbeslissing (PKB), die bepaalt hoeveel geluid, vluchten etc. er maximaal mogelijk zijn. Ook Lelystad Airport (LA) en de Schiphol Groep wilden zich hieraan binden. Nu hebben we gezamenlijk afgesproken wat wij allemaal met LA willen. Hiermee weten straks de andere partijen, waarmee wij in gesprek gaan, duidelijk wat de uitgangspunten zijn. Alle vier de partijen, die het convenant gaan ondertekenen hebben dezelfde uitgangspunten en niemand zal zich achter een ander kunnen verschuilen. Hiermee verwachten wij transparantie te bereiken. De verdere ontwikkeling van de luchthaven heeft verder ook het voordeel dat de wachtruimte voor Schiphol niet meer boven Lelystad en Dronten komt te liggen, maar boven het IJsselmeer. Natuurlijk kunnen we er niet omheen, dat meer vluchten ook tot overlast zal leiden, maar daartoe zijn er zodanige vliegroutes afgesproken, dat die zo weinig mogelijk overlast zullen geven.

About Harry

Retired Provincial Minister and Banker.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.