KUNST, CULTUUR EN SPORT

Afgelopen maandag zijn we met alle gedeputeerden plenair bij minister Plasterk geweest. Eerst zouden we allemaal een half uur overleg met hem hebben. Helaas wilde de minister uiteindelijk toch geen overleg, omdat hij niets te onderhandelen had. Dus koos hij voor de circulaire-aanpak. Dat betekent dat hij meeedeelde wat hij besloten had. Voor de Randstad 30% toekenning van de door de Raad voor Cultuur gevraagde verhogingen en voor de het Noorden, Oosten en Zuiden 100%. De argumentatie van de minister was dat er in de Randstad relatief al genoeg gebeurt en voor Flevoland wenste hij geen uitzondering te maken, hoewel het hem duidelijk is dat wij een te lage uitkering voor K&C krijgen. Gelukkig zijn we niet, maar wel is toegezegd, dat we voor speciale zaken in 2009 bij de minister kunnen aankloppen. Verder kunnen we constateren, dat buiten ” Twee turven hoog” alle aanvragen vanuit Flevoland gehonoreerd zijn. Tja soms willen we bij de Randstad horen en soms niet, omdat het dan nadelige gevolgen heeft.
De Triathlon voor scholieren was vrijdagmiddag in Almere Haven als warming up voor het wereldkampioenschap van zondag. Er werden door de winnaars fantastische tijden gerealiseerd. De Landmacht was weer aanwezig om mee te helpen en alles in goede banen te leiden. Op een ontspannen wijze deden zij dat alweer voor het zoveelste jaar. Johanna Haanstra, wethouder, reikte de prijzen uit.

About Harry

Retired Provincial Minister and Banker.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.