KORTE EN KRACHTIGE WEEK

Dinsdag weer een GS, wat ik deze maand voorzit. Redelijk snel de stukken met toch een paar goede discussies kunnen afhandelen. Daarna politiek overleg en vervolgens een aantal onderwerpen samen met het directieteam uitgespit. Goede besprekingen die nodig zijn om met elkaar af te stemmen welke richting je expliciet op wilt gaan. Daarna richting Den Haag om samen met de cultuurcollega’s een werkbespreking te houden met minister Plasterk. Erg goede avond, waar de minister steeds op de hoogte werd gehouden van de gevolgen van de brand in Delft bij de faculteit Bouwkunde. De bijzondere positie van Flevoland is de minister duidelijk en ik ben dan ook blij dat we met een groep mensen deze boodschap consequent hebben proberen over te brengen. Het lijkt gelukt. Verder was mijn constatering dat de minister goed luistert.
Woensdag veel korte afspraken en o.a. met de burgemeester en een team over het zevende landschapskunstwerk in de NoordOostpolder gesproken. Daarna nog naar Almere voor overleg en toen door naar Brussel. Daar een diner met Graham Watson, fractievoorzitter van de liberlalen in het EP, en Jacques Barrot, eurocommissaris. Beiden begroetten mij hartelijk bij mijn wat late aankomst (files!) en hielden een informatief verhaal over o.a. het groenboek voor stedelijke mobiliteit. Samen met liberale burgemeesters uit de EU werd de volgende dag een seminar gehouden, waar ik sprak en een sessie voorzat. Barrot had juist die dag afscheid genomen van zijn portefuille Transport, omdat hij de portefeuille van Frattini met Justitie en terrorismebestrijding had overgenomen. Frattini is teruggekeerd naar Italië, waar hij minister in het kabinet van Berlusconi is geworden.
Donderdag dus eerst het seminar en daarna naar Lelystad, vele telefoontjes onderweg en nog stapels lezen. Vanaf half vier ‘s middags de commissie Bestuur, waarin het jaarverslag 2007, de voorjaarsnota en het financieel kader 2009 werd besproken. Om zeven uur klaar, toen een besloten vergadering en ik kwam wat laat bij de volgende commissie Werk, waar ik ook Andries Greiner moest vervangen, omdat zijn dochter die dag trouwde (gefeliciteerd!). Dat laatste leek mij in ieder geval een goed excuus om niet aanwezig te zijn voor Andries. Om kwart over tien eindelijk klaar en dus bijna zeven uur geconcentreerd bezig geweest, na afloop was ik redelijk “gaar”.
Vrijdagochtend via een conferende call in de auto een aandeelhoudersvergadering gehad en twaalf telefoontjes. Overleg op het provinciehuis van Gelderland, dat door de kermis op het plein nauwelijks te bereiken was. Daarna door naar Delft voor een afspraak en het afgebrande gebouw van Bouwkunde kunnen aanschouwen. Erg triest zeker ook omdat er toch historisch materiaal verloren is gegaan. De komende dagen zal dit verder duidelijk worden. Verbijsterend is wel dat het brandalarm door velen niet echt serieus genomen is en men tassen en usb-sticks niet heeft meegenomen op het moment dat men rustig het gebouw kon verlaten. Veel mensen denken, dat we alles in de hand kunnen houden, maar soms is het natuurgeweld (brand) zo heftig, dat we er absoluut geen grip op hebben. In veel ernstiger mate zie je hetzelfde in Birma en China, waar de ramp tienduizenden mensenlevens hebben geëist. Werkelijk verschrikkelijk!

About Harry

Retired Provincial Minister and Banker.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.