HULDE AAN DE HARDE WERKERS

Verkeer op de A6De afgelopen weken is er veel gevraagd van alle mensen, die de (provinciale) wegen begaanbaar moesten houden. Dag en nacht wordt er doorgewerkt door deze club mensen. Zowel onze eigen mensen als de mensen van de ingehuurde bedrijven laten zich al weken van hun beste kant zien. Velen maken tientallen overuren en zouden nog langer doorgaan als er geen rijtijdenbesluit zou bestaan. Tot op heden hebben ze alle wegen geploegd (schuiven in lekentermen) en zijn de hoofdwegen in Flevoland ook gestrooid.
Natuurlijk kwamen er verschillende reacties bij mij binnen via de mail over klachten. Veel mensen denken dat we in deze wereld alles kunnen beheersen. Gelukkig is dat zo nu en dan niet mogelijk. Het weer verrast ons en vooral de weermannen telkens weer. Als de overheid te groot wordt dan vindt men dat het wel wat kleiner mag, zodat de kosten niet omhoog gaan. Als de overheid bewust niet te groot mag zijn, accepteert men niet dat die overheid in bepaalde situaties niet de capaciteit heeft om het probleem aan te pakken. Daarnaast bestaat er ook nog zoiets als eigen verantwoordelijkheid. Ik zag vorige week iemand telefonerend in een bestelbus met 140 km op de linkerbaan rijden, terwijl je de weg ziet glinsteren. Dus rijd een verantwoorde snelheid en denk aan jezelf en vooral ook aan de anderen in het verkeer. Veiligheid begint bij jezelf!
Natuurlijk zijn er ook terechte klachten bij. De communicatie van Connexxion en de NS kan veel beter. Hun websites zeggen A, op het perron zegt men B en de treinen rijden volgens schema C. Ik heb direct contact opgenomen met de vervoerders. Ik heb er begrip voor dat ze de routes/schema’s moeten aanpassen, maar laat het dan blijken. Over het algemeen ben ik toch tevreden hoe de chauffeurs van Connexxion hun diensten rijden. In de steden is er een goede verbinding en erbuiten wordt toch echt gedaan wat men kan. Ook een compliment aan deze mensen.

About Harry

Retired Provincial Minister and Banker.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.