F U N

Dat wordt natuurlijk de naam van het nieuwe samenwerkingsverband van de provincies Flevoland, Utrecht en Noord-Holland. De drie commissarissen van de Koningin schrijven in een brief aan minister Donner, dat de colleges van Gedeputeerde Staten de komende zes maanden gaan onderzoeken, wat de voordelen van bestuurlijke samenwerking zijn.
Enerzijds is het logisch dat men nu zelf met een plan komt en niet afwacht tot het kabinet voorstellen doet. Anderzijds is het natuurlijk bizar dat er nu – met de verkiezingen voor Provinciale Staten over één maand – zo’n uitspraak wordt gedaan. Zeker zullen we in de debatten een nieuw onderwerp hebben, waar men over zal spreken. Vrijwel nooit durfde er iemand een uitspraak over te doen. Ik heb nooit onder stoelen of banken gestoken, dat eerst een stap richting Utrecht en ‘t Gooi het meest gewenste scenario zou zijn. Daarna zou dan een gesprek met Noord-Holland aan de orde zijn. Echter omdat er zo lang gewacht is, is er nu geen tijd meer voor deze twee fasen-aanpak. Binnen Europa zal de regio FUN zeker van meer gewicht zijn dan de drie individuele provincies.

About Harry

Retired Provincial Minister and Banker.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.