EUROPESE VERKIEZINGEN

Bent u wat meer voor een beperkte invloed van Europa dan kunt u op de liberale VVD stemmen, bent u wat meer voor een sterk Europa, waar in alle landen een gelijk speelveld geldt, dan kunt u D’66 stemmen. Uiteindelijk zullen de gekozen vertegenwoordigers binnen één liberale fractie actief zijn onder leiding van de bijzondere Belgische oud premier Guy Verhofstadt, let op met `dt`.
Het is overigens triest gesteld met de informatie over de verkiezingen voor het Europees Parlement. Als ik kijk naar de site van de PvdA dan kan ik niet eens de definitieve kandidatenlijst vinden. Alleen de concept lijst is vermeld en de discussie dat een geweldig lid van de huidige fractie, Lily Jacobs, niet eens meer op deze lijst voorkomt. Ze was net twee jaar actief in het EP en ik heb regelmatig contact met haar gehad. Ze heeft goede kennis van zaken, maar behoort niet tot het westerse (Randstedelijke) partij establishment van de PvdA en dan kun je het wel schudden.
Over het CDA heb ik al eerder mijn menig gegeven. Een actief lid van deze fractie is Corien Wortman. Ze komt op voor het MKB en als zodanig heb ik ook met haar regelmatig contact gehad in de Brusselse wandelgangen. Ze is actief en ook vaak in Nederland om te horen wat speelt. Als u dan toch een stem aan Berlusconi´s Europese partijgenoren wilt geven, dan is zij een goede kandidaat. Tja over de andere partijen kan ik minder zeggen, want die zijn niet echt zichtbaar geweest in Brussel, misschien met uitzondering van Kathalijne Buitenweg van GL, maar zij verlaat het EP om straks lijsttrekker te worden voor de Tweede Kamer, hoor ik fluisteren.
En dan nog een keer tja, de PVV. Niet erg zichtbaar wat Europa betreft en een lijsttrekker, die tot op heden ver in de schaduw van Wilders heeft gewerkt en in de commissies in de Tweede Kamer (waar Madlener nu in zit) niet altijd opviel door kennis van zaken.
Ik wens u succes met uw keuze, maar ga toch maar stemmen, anders hebt u ook uw recht om te klagen verspeeld. Ik ben overigens veel positiever over Europa dan de gemiddelde Nederlander en denk dat we veel van onze welvaart aan de Unie te danken hebben.

About Harry

Retired Provincial Minister and Banker.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.