BEGROTINGSTEKORT DAALT RAP

Het Centraal Plan Bureau heeft in de laatste berekeningen aangegeven, dat het begrotingstekort sneller daalt, dan voorzien was. De kans is zelfs groot, dat er over 2011 een tekort van dicht bij de 3,5% wordt bereikt. Nog altijd een groot begrotingstekort en nog altijd te veel als je de financiële huishouding gezond wilt krijgen. Het beste voor Nederland is een klein overschot op de begroting om zo de staatsschuld in te kunnen lopen en de vergrijzing te kunnen betalen. De staatsschuld is op het moment €373 mrd. Nu neemt deze staatsschuld met €550 per seconde toe! Dat was overigens onder het vorige kabinet eind 2008 meer dan €1000 per seconde. Per werkzame Nederlander bedraagt de staatschuld €42.500. Per inwoner is dat €22.600, waarover we per hoofd €774 rente per jaar betalen. Dus een gezin met twee kinderen betaalt alleen al €3100 belasting om de rente op te kunnen hoesten. Nu is de rente nog laag, want we betalen maar een overall rentepercentage van 3,45% over de hele staatsschuld. Als de rente hoger wordt dan zullen de problemen groter worden, dus er is haast geboden om de staatsschuld snel aan te pakken. Naarmate de staatsschuld groter wordt, zal dit een prijsopdrijvend effect hebben op de rente, die dan automatisch ook hoger wordt, dan is er namelijk veel vraag naar geld.
Wat betekent dat voor bijvoorbeeld de huizenbezitter? Die zal een groot probleem krijgen als hij of zij helemaal niets aflost op de woning, zeker als de rente gaat stijgen. Daarnaast worden de lasten na 30 jaar nog hoger omdat je dan geen hypotheekrente meer fiscaal mag aftrekken. Natuurlijk zal de inflatie ervoor zorgen dat de schuld in Euro’s relatief lager wordt, mits natuurlijk de stijging van het salaris minimaal gelijke tred houdt met de inflatie. Dat laatste is ook nog niet zeker met de grote internationale concurrentie.
Allemaal ingewikkeld. Wel kunnen we concluderen, dat het kabinet weinig keuzes heeft en budgetten fors moet terugdringen. Dat daarbij keuzes gemaakt worden die pijn doen en niet leuk zijn, is niet te vermijden. Iemand zal toch die verantwoordelijkheid moeten nemen en alleen maar bij allles TEGEN roepen is niet reëel meneer CoHen. Als u wilt zien hoe snel de staatsschuld toeneemt, kijk dan naar de site de staatsschuldmeter.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.