WACHTEN OP BESLUITEN

In oktober zal het kabinet na lange voorbereiding moeten besluiten over een aantal Flevolandse zaken. Al maanden soms zelfs jaren zijn we bezig met de voorbereidingen. Het aanwijzingsbesluit Lelystad Airport zal uiterlijk half oktober genomen moeten worden door minister Eurlings. Het Raambesluit zou op 16 oktober worden genomen, maar uitstel lijkt waarschijnlijk. Dit gaat over het al of niet bouwen van 60.000 woningen in Almere en op welke plaats, westkant of oostkant. Dan moet het ook duidelijk worden of men een verkenning gaat doen naar verbeteringen aan de A27 en het openbaar vervoer tussen Almere Huizen Hilversum Utrecht. In ieder geval heeft men toegezegd dat er gekeken wordt naar betere benutting van de A27, zodat de huidige ellenlange files wat korter kunnen worden. Verder zijn we in overleg met het Rijk over een verbetering van de wegen in en om Almere. Daar zijn ook nog vele honderden miljoenen mee gemoeid.
Zelf zijn we aan het kijken of de hele Waterlandseweg verdubbeld kan worden in 2012. Ook de oprit naar de A27 bij de Stichtse Brug zal aangepast moeten worden. Afgelopen weekenden heb ik vele uren in Flevoland rondgetoerd om de kwaliteit van de wegen te bekijken. Toen ik het Provinciaal Meerjaren Inversterings Plan (PMIT) daarna nog eens bestudeerde, viel het me op dat de wegen die echt matig zijn ook daadwerkelijk de komende twee jaar aan snee komen.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.