WAAR IS GUUSJE?

pvda-kabinet-ex-guusje.jpg

Dat het kabinet zou vallen was al enige tijd duidelijk, zeker toen Wouter Bos het mes op de keel van het kabinet zette. Maar wat ik het meest opvallend vind, is dat op deze foto bij de persconferentie – diep in de nacht – alle PvdA ex bewindslieden staan behalve Guusje ter Horst, de oud minister van BZK. Moest ze vroeg naar bed, had ze helemaal geen zin meer om met de CDA ministers te praten of is ze het niet eens met het standpunt van haar eigen smaldeel binnen (nu buiten) het kabinet? Opvallend!
Ik ga ervan uit dat we hier nog meer over zullen horen.

Voor de provincie Flevoland is de val van dit kabinet niet gunstig, wat ook voor de ontwikkelingen van Almere geldt. Bij het IOP Almere (Integraal ontwikkelingsplan) hadden we ook al een akkoord met de ministers bereikt, toen kon het niet in het kabinet behandeld worden, omdat Rita Verdonk zorgde voor een kabinetscrisis (i.v.m. Ayaan Hirshi Ali). Of er nu op het IAK (Intergraal Afsprakenkader Almere) nog een vervolg zal komen is dus weer de vraag.
In een nieuwe kabinetsformatie zal sowieso gesproken worden over het aantal bestuurslagen (Europa, Rijk, Provincies, Waterschappen, WGR en Gemeenten). Verder zal de onderlinge taakverdeling van die bestuurslagen aan de orde komen. Of Flevoland kan overleven is dan punt van discussie. Helaas staat nu alles stil en dat na drie jaar vooruitschuiven van oplossingen voor problemen (door Balkenende IV). Een krachtige leider zullen we de komende periode nodig hebben en mensen, die hun nek durven uitsteken. Anders zakt Nederland verder af naar de onderste regionen in Europa.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.