VVD: RUIMTE VOOR WONEN, WERKEN EN PLEZIER

We zijn heel druk bezig met de campagne. De VVD is vier jaar lang erg zichtbaar geweest in de provinciale politiek. Onder leiding van Camiel Maenhout heeft de VVD fractie een uitstekende inbreng in PS gehad. Daarnaast hebben Wubbo de Raad en ik in het college van Gedeputeerde Staten ook onze inbreng kunnen hebben. De samenwerking met de andere partijen was plezierig, maar zelf zou je nuances anders hebben gelegd, als je je bezig had gehouden met andere portefeuilles. Maar dat is wat men noemt collegiaal bestuur: “geven en nemen”. Daarom zal een sterke VVD in de komende periode heel belangrijk zijn. Uw stem heeft waarde.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *