VOORZITTERSHAMER ECOS OVERGEDRAGEN

Vandaag heb ik in Brussel na 2 jaar het voorzitterschap van de commissie Economisch en Sociaal Beleid (ECOS) van het Comitë van de Regio’s van de Europese Unie overgedragen aan mijn opvolgster Constance Hannify. Zij komt uit Ierland en zal de komende twee jaar de taak overnemen om de Lissabon strategie en andere Europese aandachtsgebieden scherp te volgen en leiding te geven aan de commissie. Hieronder ziet u mijn afscheidsspeech:

“Toespraak n.a.v. het aflopen van de mandaatperiode van het voorzitterschap 2006-2008 van Harry Dijksma dd. 27 februari 2008

Dames &Heren,
Allereerst wil ik mijn dank uitspreken voor de gelegenheid, die u mij geboden heeft om de afgelopen twee jaar uw voorzitter te zijn. Ik heb genoten van iedere vergadering en alle interessante discussies, die wij samen hebben gevoerd. Ik vond het een groot plezier u in verschillende landen te mogen vertegenwoordigen. Graag zet ik een aantal evenementen en adviezen in de schijnwerpers. Op schrift heeft u een uitgebreid verslag van mij gekregen. Ik wil daar een aantal punten uit naar voren halen.

Maar vooraf: “Stuk voor stuk hebben al onze activiteiten bijgedragen aan de algemene strategie van het CvdR om de lokale en regionale overheden een sterkere stem te geven in de Europese beleidsvorming.

About Harry

Retired Provincial Minister and Banker.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.