VLIEGVELD EN ZWEDEN

Afgelopen week samen met Jop Fackeldey (wethouder van Lelystad) intensief gesproken met de Raad van Bestuur van de Schiphol Group. Verder is er veel contact geweest met het ministerie van Verkeer en Waterstaat en zie daar: “Eindelijk – natuurlijk mede dankzij de ambtelijke ondersteuning – is er een basis gevonden om nu volgens een strakke planning het aanwijzingsverzoek van Lelystad Airport af te gaan handelen. Als nu alles goed gaat, hebben we de gewenste versnelling in het proces aangebracht en zullen we (BINNEN DE GRENZEN VAN DE PKB !) beter gereguleerd luchtverkeer op LA zien verschijnen. Dus betere vliegroutes, luchtverkeersleiding en ILS (instrument landing system). Veiligheid en overlast moeten hierdoor worden geoptimaliseerd. De laatste stukjes van het overleg heb ik vanuit Zweden gedaan. Tevens heb ik daar met ambtenaren van het ministerie van V&W, die ook mee waren, veel overleg gehad over deze onderwerpen. En als klap op de vuurpijl kwam ik op weg naar Zweden in de trein naar Schiphol ook nog de verantwoordelijke ambtenaar van het ministerie tegen.
In Stockholm hebben we met een grote groep bestuurders en ambtenaren uit de Metropoolregio Amsterdam de ontwikkelingen op het gebied van filebestrijding bekeken. Zeer interessant, maar ik blijf toch wel aanhikken tegen de fileheffingen, zeker voor mensen uit Flevoland, want wij hebben vaak geen keus voor andere wegen of ander vervoer, daarom zullen de treinen en de rest van het OV eerst aangepakt moeten worden. Net zo’n uitzondering is er in Stockholm gemaakt voor bewoners van Solna. Zij kunnen van een bepaalde weg gebruik maken, waar zij niet belast worden, omdat hun keus ook beperkt is. Daar had een goede bekende van mij uit het Comité van de Regio’s een paar jaar geleden voor gezorgd. Ik heb het over de eervorig jaar overleden Anders Gustav, burgemeester van Solna. Ik ben indertijd nog op zijn begrafenis geweest.

About Harry

Retired Provincial Minister and Banker.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.