VANDAAG LELYSTAD, GISTEREN MADRID

Het leven was de afgelopen dagen behoorlijk hectisch. Maandag de hele dag vergaderingen en de avond nog bij de fractie geweest om een deel van hun voorbereidingen mee te maken. Dinsdag eerst de collegevergadering en daarna een werkbezoek aan Almere Poort, waar Adri Duivesteijn ons vol verve vertelde over de aanpak van de nieuwste kern van Almere. Het ziet er naar uit, dat eindelijk grote stappen gezet worden in de ontwikkeling van dit stadsdeel en dat op een bijzondere wijze. Duivesteijn is gepassioneerd en wil echt een stempel drukken op Poort. Gelukkig begint de bouw nu ook echt op gang te komen, nadat de vorige wethouder dat niet lukte.
Daarna naar Schiphol om laat in Madrid aan te komen. Toch nog rondgelopen en wat tapa’s gegeten. Het verbaast toch altijd hoe levendig de Spaanse steden in de avond zijn; nou woont iedereen ook in appartementen, dus de behoefte om naar buiten te gaan is ook wel logisch. De volgende dag een bezoek gebracht aan de “Asamblea de Madrid” waar we met gekozen leden spraken over de organisatie en de financiën van deze Spaanse regio. Leerzaam! Daarna terug naar het hotel, waar we met de IPO delegatie vergaderden over de herstructurering van het provinciefonds. Ik kon daar goed voortborduren op de inspanningen die al ambtelijk verricht waren. De andere provincies begrijpen dat Flevoland te weinig geld uit dat fonds krijgt. Nu moeten we wel definitief spijkers met koppen slaan. Daarna op bezoek bij de Nederlandse ambassadeur in Madrid, waar we prima ontvangen werden. Om half zes moest ik naar het vliegveld en ik kon op de terugvlucht de bundel met de verhalen voor de volgende dag doorlezen. Door Reitze werd ik op Schiphol opgehaald en hij had de envelop meegenomen, waarin de ambtelijke voorbereidingen zaten voor mijn beantwoording de volgende dag bij de Algemene Beschouwingen over het financieel kader 2009. Jan, Jan, Jannes, Arno, Sjef en vele anderen hadden hun bijdrage geleverd in het concept voor mijn antwoord. Jan had dat weer in één verhaal samengevat. Om kwart voor elf was ik thuis en kon nog doorwerken om e.e.a. verder voor te bereiden en aan te vullen voor de volgende dag. Gezellig zo’n man die weer thuis is.
Donderdag dus de Algemene Beschouwingen. Een lange dag met soms leuke debatten en soms wat saaie monologen. De Staten konden in het algemeen waardering opbrengen voor de voorbereidingen van het college voor 2009. daarnaast was er duidelijk lof voor het jaarverslag en de resultaten over 2007. We kunnen nu verder gaan werken aan de begroting 2009 en kennen nu de kaders inclusief de extra wensen van de Staten via moties, waarvoor nog € 492.500,- moet worden gevonden. De Staten hebben ons weer aan het werk gezet!

About Harry

Retired Provincial Minister and Banker.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.