STATENLEDEN EN CDK NAAR DMITROV

Dmitrov Flevoland
Terwijl zij kennismaakten (voor zover nodig) met de Doema en anderen in Dmitrov, konden wij er een schepje bovenop doen. Dus zat ik de GS vergadering voor en kon ik wat vaker handtekeningen zetten onder de uitgaande brieven. Ik had overleg met de Randstad gedeputeerden en de CdK van Utrecht over onze vergadering volgende week. Verder beginnen we alweer aan de voorbereidingen voor de kaderbrief voor de begroting 2009. Urk was ook op bezoek bij mij om te kijken of er mogelijkheden zijn om het palenscherm op dit voormalige eiland fors op te knappen. We hebben de mogelijkheden van financiering doorgenomen en zullen nu kijken hoe we tot een oplossing kunnen komen.
Het cultuurbeleid voor de komende jaren blijft ook onze aandacht vragen. Verder werd er in IPO verband gesproken over de verdeling van de middelen uit het provinciefonds. Er zijn drie provincies die te weinig krijgen uit dit fonds, maar ja als deze meer willen hebben dan moeten de andere provincies dus minder krijgen, want de pot wordt niet verder gevuld door het Rijk, nee deze wordt zelfs met € 200 mln jaarlijks gekort. Dus een vergadering met (bij wijze van spreken) het mes op tafel. Dat Flevoland weinig krijgt in verhouding tot de andere provincies is men het wel over eens, maar gelijk hebben en gelijk krijgen zijn nog altijd verschillende zaken. Dit wordt vervolgd.
Met de provincies NH en Overijssel en de gemeenten Lelystad, Dronten en Kampen hebben we gesproken over de aanpak van de N23. Allen zijn het erover eens dat deze weg verder verbeterd moet worden en dat we dit samen met het ministerie van V&W moeten gaan aanpakken. Natuurlijk wordt er al verschillende plekken hard gewerkt aan deze weg, maar er moet nog meer gebeuren. Op vrijdagavond nog een spoedoverleg over de OV chipkaart in Utrecht. De provincies zijn klaar voor de invoering, nu is het de beurt aan o.a. de NS en de staatssecretaris. Binnenkort dus weer overleg.

About Harry

Retired Provincial Minister and Banker.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.