RESTAURATIE TONG GAAT DOOR!

De Staten hebben het voorstel van GS goedgekeurd, dat het mooie kunstwerk van Ruud van de Wint op de Knardijk kan worden gerestaureerd. Fantastisch, dat dit mooie 10 meter hoge markeringspunt in onze provincie terug kan keren. Donderdag zijn we met ruim de helft van de Statenleden in gesprek gegaan over Lelystad Airport. Het enthousiasme lijkt bij veel mensen aanwezig net als bleek uit de enquête van omroep Flevoland. Daar bleek 58 % van de Flevolanders positief te staan tegenover LA en uitbreiding daarvan.
Dinsdag hadden we overleg met de vier colleges van GS van de Randstadprovincies. Uitwisseling van kennis en bespreken hoe we kunnen samenwerken. Als het om geld gaat blijkt de discussie heel wat moeilijker te zijn. Ook blijkt de wijze van samenwerking tussen de colleges per provincie sterk te verschillen. Ik ben blij met de wijze waarop wij met elkaar als GS onderling omgaan. Ik denk dat dat ook een belangrijk ingrediënt is voor de successen, die we de afgelopen maanden hebben gehaald.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.