OV PERIKELEN

FNV akties In de afgelopen dagen was OV het (bijna) enige gespreksonderwerp voor de provinciebestuurders. Allereerst natuurlijk de stakingen bij de busvervoer maatschappijen. Laat ik starten met de opmerking dat het ieders recht is om te staken, zeker als je vindt dat je arbeidsvoorwaarden in de knel komen, en dat gevoel hebben de chauffeurs op de bussen. Dat door de staking anderzijds veel groepen in de samenleving (soms onevenredig) worden getroffen zal iedereen duidelijk zijn, dus daarom kan zo’n staking niet oneindig duren. Daarom heb ik aan het begin van de week direct gepleit voor het aanstellen van een bemiddelaar door de staatssecretaris mevrouw Huizinga (CU). Zij vond dat niet haar verantwoordelijkheid. Ze vroeg wel aan de werkgevers en werknemers een mediator aan te stellen. Daarop is Klaas de Vries (oud minister) gevraagd te onderzoeken, wat nu het probleem is. In korte tijd kwam hij met een scherpe analyse. Als het kabinet elk jaar een stijging van 5 % wil van het gebruik van het OV en dit kabinet tegelijkertijd in vier jaar 400 mln bezuinigt op datzelfde Openbaar Vervoer, dan kun je op je vingers natellen dat er op enig moment iets mis gaat. En de Vries zegt dan ook dat dat niet terugverdiend moet worden in het terugbrengen van de arbeidsvoorwaarden van de chauffeurs, er moet volgens hem gewoon meer geld bij van het kabinet. Dit advies kreeg de staatssecretaris en wederom concludeert de staatssecretaris dat het niet haar pakkie aan is om over een oplossing na te denken. zie Elsevier.
Hetzelfde standpunt neemt ze ook steeds in t.a.v. de OV kaart, terwijl het daarbij juist stukloopt op de eisen gesteld door het kabinet. Ik verzoek het kabinet nogmaals: “neemt uw verantwoordelijkheid!
We hebben veel overleg met de verschillende provincies gehad en het toeval wilde, dat we met een aantal gedeputeerden juist in Lyon waren om te kijken hoe daar het Openbaar Vervoer in elkaar zit. Collega Bleker uit Groningen bleef in Nederland achter om vinger aan de pols te houden. Wij werden vele keren per dag door hem gebeld. Lyon is een voorbeeldstad qua OV en de chipkaart werkt er ook uitstekend. Door eerst goed openbaar vervoer (metro, tram, trollybus, bus, fiets) aan te bieden en ook ruime (gratis) parkeervoorzieningen aan de rand van de stad lukte het afgelopen jaar voor het eerst de automobiliteit in de stad met 2% terug te brengen, terwijl het OV met 4% steeg. Ik vond Lyon een mooie stad. Ik was er tot op heden alleen maar doorheen en langs gereden op weg naar mijn vakantiebestemming, maar nu zijn we met het openbaar vervoer er dwars doorheen gegaan. Verder hebben we nog met de TGV gereisd.

About Harry

Retired Provincial Minister and Banker.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.