OPENBAAR VERVOER IN EN OM ZEEWOLDE

img_7083_2.jpg
Maandagavond hebben de Statencommissie en de commissie van de gemeenteraad van Zeewolde samen vergaderd over een verbetering van het openbaar vervoer in en om deze gemeente.
De VVD kwam met een bijzonder leuk idee om OV Scouts in Flevoland te introduceren. Dat zijn mensen, die straks de taak op zich nemen om de kwaliteit van het OV te beoordelen en dit terug te koppelen naar de provincie (als beheerder van het OV in Flevoland).
Door de provincie was een inventarisatie gemaakt van de problemen, die zich thans voordoen. Op basis daarvan hadden we een plan gemaakt om de lijnen anders te laten lopen. Minderlussen en meer rechtstreekse lijnen. Daarnaast blijkt, dat er in Zeewolde weinig gebruik wordt gemaakt van de regiotaxi. In de Noordoostpolder wordt 4 keer en in Dronten en Lelystad wordt 2 keer zo veel gebruik gemaakt van de regiotaxi als in Zeewolde. Al met al een goede avond waar de volksvertegenwoordigers en de burgers op de tribune goed werden geïnformeerd. Ook werden er nog een aantal suggesties gedaan om de voorstellen te verbeteren. an onze kant werd beloofd met ingang van september 2008 tot verbetering over te gaan, want daarvoor moet nog veel gedaan worden voor we dat kunnen. Er moeten extra bushaltes komen, maar ook de onderhandelingen met Connexxion moeten worden afgerond.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.