JAARVERSLAG EN REKENING AKKOORD

De Staten hebben woensdagavond de verantwoording van het college van GS over de gevoerde werkzaamheden in 2006 goedgekeurd. Niet alleen GS, maar ook het ondersteunende ambtelijke apparaat kreeg een compliment van diverse fracties voor de verrichte werkzaamheden in het afgelopen jaar. Wel vindt men over het algemeen dat zaken als rechtmatigheid en doelmatigheid nog dieper in de organisatie verankerd moeten worden. Ik was blij met de uitgebreide discussie in de Staten over deze onderwerpen. Niet voor niets hebben we een uitgebreide verantwoording aan de Staten gegeven in het jaarverslag en is er gelukkig meer naar doelen en indicatoren gekeken dan voorgaande jaren. Dat we de organisatie breder met deze instrumenten moeten laten omgaan is ook voor mij duidelijk, want nu rust de verantwoordelijkheid hiervoor op een te beperkt aantal ambtenaren. Het management zal hier in de volledige breedte haar verantwoordelijkheid moeten oppakken, maar ook wij als college van GS zullen dit goed moeten aansturen. We hebben inmiddeels de functies van Hoofd Concercontrol en Hoofd Financiën volledig gescheiden en dat is mede een belangrijke stap.
Verde kan ik u meedelen, dat de hooikoorts verwachting voor vandaag slecht is, ik voel het.

About Harry

Retired Provincial Minister and Banker.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.