JAARVERSLAG EN REKENING 2008 GOEDGEKEURD

Net als de Tweede Kamer bogen de Staten van Flevoland zich gisteravond over de jaarrekening 2008 en het jaarverslag over dat jaar. Het college van GS en de ambtelijke ondersteuners kregen ruime complimenten van de Staten. De overzichtelijkheid em transparantie werd positief beoordeeld en over de bereikte resultaten was men tevreden mee. In de loop van de middag hadden we al de bespreking in de commissies van de Tussenbalans (het college is halverwege en heeft de resultaten in dit document vastgelegd) gehad. Daarnaast waren de voorjaarsnota en het kader 2010 ook op de agenda. Als college van GS hebben we een deels open financieel kader voor 2010 neergelegd, zodat de Staten ook hun prioriteiten aan kunnen geven. Ik ben zeer benieuwd hoe men daarmee omgaat en of de onderhandelingen om een meerderheid voor een voorstel te krijgen tot resultaat zullen leiden.
In ieder geval heeft PS alle documenten over 2008 goedgekeurd en het college van GS d├ęcharge verleend. Dat is voor mij als penningmeester van de provincie altijd weer een goed moment.

About Harry

Retired Provincial Minister and Banker.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.