INNOVATIE EN ECONOMIE

Innovatie is broodnodig voor een gezond bedrijf en voor het op een hoger niveau brengen van de economie. Een bedrijf als Philips kwam er achter dat innovaties vaak niet verder kwamen, doordat er veel tegenwerking binnen het eigen bedrijf ontstond. De reden was dat de innovatieve produkten vaak in concurrentie traden met produkten die al door het bedrijf verkocht werden. Intern ontstond er dan een concurrentiestrijd en werd er geen geld meer vrijgemaakt voor de innovatieve produkten. Men zocht een oplossing door veel innovatieve ontwikkelingen buiten het bedrijf te brengen, zodat men ongestoord aan de nieuwe techniek of het nieuwe produkt kan werken. Dus er werden kleine BV’s opgericht, waar de ‘uitvinders’ alle ruimte kregen om aan hun innovaties te werken. Hetzelfde geldt voor duurzame energie. De oliemaatschappijen verdienen veel te gemakkelijk hun geld met fossiele brandstoffen en hebben dus geen enkele behoefte aan nieuwe energievormen.
Kijk ook naar het boek “Beyond businesses…” van John Browne, de vroegere baas van BP. Hij stelt als hij het over duurzame energie heeft, dat de gevestigde industrie de opmars ervan zal proberen te frustreren. Verder stelt hij, als hij het over de inzet van regeringsleiders om concessies los te krijgen heeft: “het hoort er allemaal bij in deze industrie, die als weinig andere vertrengeld is met politieke belangen.” Wikileaks documenten bevestigen dit in de verhouding die Shell heeft met Nigeria. Het is ook in Nederland te zien, als je kijkt naar het aantal parlementariĆ«rs, die bij een oliemaatschappij of daaraan gerelateerde industrie hebben gewerkt. Dat zijn er nogal wat.

About Harry

Retired Provincial Minister and Banker.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.