EERSTE KAMER EN PROVINCIE

Een stem voor de Provincie is ook een stem voor de Eerste Kamer. Uiteindelijk kiezen de leden van Provinciale Staten de leden van de Eerste Kamer. Daarmee kunt u dus via de verkiezingen voor de provincie laten weten, hoe u bijvoorbeeld over een straks gevormd kabinet denkt. Nu hoeft u niet strategisch te stemmen, want er geldt geen premiersvraag. Dus geen keuze tussen Balkenende en Bos,  De twee B's  maar een echte keuze op de partij, die u goed vindt. En in Flevoland is dat de VVD. Wij hebben duidelijke keuzes gemaakt en mee helpen bouwen aan wat Flevoland nu is.

Zaterdag was er in Utrecht een bijeenkomst met de provinciale lijstrekkers van de VVD. Verder waren daar natuurlijk Jan van Zanen, de partijvoorzitter, Mark Rutte, Uri Rosenthal (VVD fractie voorzitter Eerste Kamer) en Jules Maaten (Europees parlement). Weer veel mensen gesproken en Melanie Schultz (staatssecretaris voor o.a. water) heb ik hartelijk bedankt voor haar keuze voor Lelystad voor de Waterdienst van het ministerie. Vaak worden bewindslieden door iedereen besprongen voordat zij een besluit nemen, maar er is weinig aandacht voor de “after sales”. Het deed haar zichtbaar goed: het bedankje. Toch leuk om zo met elkaar om te gaan. Een beetje plezier in je werk is belangrijk. Het levert Lelystad weer extra hoogwaardige banen op.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *