EEN WEEKJE WERK

Lelystad Airport Op maandag de bekende overleggen met de ambtelijke organisatie en gesproken met Natuur en Milieu Flevoland. Misschien zijn er nu wat misverstanden bij hen over Lelystad Airport uit de “lucht”. Verzet tegen de PKB (planologische kernbeslissing) – daar horen zo’n 14.000 bewegingen van grotere vliegtuigen bij – zal ertoe leiden dat we onder de RBML, de nieuwe Regeling Burger en Miltaire Luchtvaart, waarschijnlijk veel meer vluchten krijgen. En die meerdere vluchten zullen mogelijk lawaaieriger zijn, dan wat we nu in het convenant hebben afgesproken. Dus ik wil niet tornen aan de gemaakte afspraken over geluid, vliegroutes en werkgelegenheid.
Dinsdag de wekelijkse GS vergadering en daarna naar Bant naar de Bantsiliek, waar we door Jan Wisse werden rondgeleid en daarna lunchten (goed verzorgd) en overleg hadden. Daarna ging ik naar Almere voor overleg op het stadhuis over het busvervoer in Almere. Woensdag eerst naar het Stadhuis van Amsterdam voor het overleg over vervoer in de noordvleugel van de Randstad. Daarna met de lunch (in Dantzig) vooroverleg over onze kunst en cultuurnota. Daarna naar Lelystad en op kantoor allemaal halfuur overleggen. Donderdagochtend overleg met bedrijfsleven Noordelijk Flevoland over de ZZL gelden, daarna met mijn collega van Overijssel overleg over onze gezamenlijke projecten. Ik heb het dan met name over N23 en N50. Daarover, over de Hanzelijn en andere projecten denken we hetzelfde en gaan we gewoon aan de slag. Nu nog wat geld bij elkaar sprokkelen. In de middag een bezoek aan de bibliotheken en in de avond commissievergaderingen en presentaties. Vrijdag in de ochtend drie uur brainstormen voor de nieuwe kunst en cultuurnota. In de middag wat zaken afgehandeld en op tijd richting huis om even te genieten van het mooie weer. Zondag wordt het weer lezen voor de GS vergadering en de maandagoverleggen. Dit keer alles extra goed lezen, want de CdK is met de fractievoorzitters naar Dmitrov (Rusland) en daarom zal ik de vergadering moeten voorzitten.
NnAaZzDdAaRrOoVvJjAa zal daar in Rusland vele keren klinken bij het heffen van het Wodka glas.

About Harry

Retired Provincial Minister and Banker.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.