CdK VERTREKT NA 12 JAAR

michel.bmp

Vandaag kondigde DE COMMISSARIS VAN DE KONINGIN IN FLEVOLAND, MICHEL JAGER, zijn vertrek per oktober 2008 aan. Negen jaar heb ik met hem in het college van GS samengewerkt. Het zijn negen plezierige jaren geweest. Het zal wennen zijn als hij straks met pensioen gaat. Ik vind het nog te vroeg voor een terugblik, want we gaan er nog stevig tegenaan in het komende halfjaar, samen met de CdK en de collega’s tot het moment van zijn vertrek. De Staten zullen op zoek moeten gaan naar een nieuwe kandidaat. Het volledige persbericht luidt als volgt:

Commissaris van de Koning vertrekt in oktober van dit jaar

De Commissaris van de Koningin, Michel Jager, heeft aangegeven aan het einde van deze lopende ambtsperiode niet meer voor herbenoeming in aanmerking te willen komen. Dit betekent dat hij in oktober van dit jaar na twaalf jaar als CvdK van Flevoland vertrekt. Op deze manier geeft hij zijn opvolger de ruimte om nog een wezenlijk deel van de huidige bestuursperiode 2007 – 20011 in functie te kunnen zijn.

“Ik ben dankbaar dat ik twaalf jaar commissaris heb mogen zijn van de meest boeiende en uitdagende provincie van ons land

About Harry

Retired Provincial Minister and Banker.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.