BRUSSEL TWEEMAAL

1) Afgelopen week ben ik naar Brussel geweest en heb daar de vergaderingen van het Comité van de Regio’s meegemaakt.
2) Minister Bos wil maandag in Brussel met het vingertje omhoog de jaarcijfers 2006 van de EU afkeuren.
Nederland is het enige land, dat zich op dit gebied op deze wijze wil onderscheiden en bereikt hiermee dus helemaal niets. Dat akelige vingertje van Nederland wekt grote irritatie bij de andere 26 landen en de Europese Commissie. Het resultaat is dat Nederland zelf anders behandeld wordt dan andere landen in de EU. Als je iets wilt bereiken, want natuurlijk moeten de afrekeningen van de Europese Commissie beter worden, dan moet je coalities vormen en stap voor stap je doel bereiken.
Daar is Nederland niet toe in staat en het vorige kabinet kon dat niet, maar dit kabinet heeft geen flexibiliteit en is daar nog minder toe in staat.

Wij hebben deze week in het Comité van de Regio’s contact gehad met verschillende Eurocommissarissen en het Sloveense voorzitterschap. Het GLB (gemeenschappelijk landbouw beleid) was een “hot” onderwerp. Daarnaast zijn er uit mijn commissie twee adviezen door de plenaire vergadering goedgekeurd. Eén over vrijwilligerswerk en de belangrijkste over Flexicurity oftewel flexizekerheid. Dat is het Scandinavische model, waar mensen niet meer recht op een baan hebben, maar men heeft wel een garantie op (en plicht tot) werk. Hiermee staan (groepen) mensen niet meer aan de zijlijn van het maatschappelijke veld en kunnen zij makkelijker werk vinden. Het is een combinatie van meer flexibiliteit en zekerheid op de arbeidsmarkt. Voor meer informatie hierover kunt u op Google of een andere zoekmachine veel stukken over dit onderwerp vinden.

About Harry

Retired Provincial Minister and Banker.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.