BEGROTING 2008 GOEDGEKEURD

Vanavond hebben de Staten van Flevoland unaniem de begroting 2008 goedgekeurd. In een goede vergadering, waarin veel gediscussieerd werd, was er lof voor de nieuwe aanpak van het college van GS. Samen met de commissie voor het rekeningbeleid hadden we een nieuwe begroting volgens de thema’s van het Hoofdlijnenakkoord opgesteld. Hierdoor moet het makkelijker zijn om de activiteiten en uitgaven te volgen. Het was de tweede keer in mijn (negenjarige) loopbaan als gedeputeerde, dat de begroting met algemene stemmen werd goedgekeurd. Kennelijk een beloning voor mijn eerste lustrum als gedeputeerde Financiën.
Tot mijn verbazing wilde het CDA als ondersteuner van het in april gemaakte college- akkoord nu al de energiedoelstelling wijzigen. In plaats van in 2013, wil men nu al in 2011 60% van de energie schoon laten zijn. Een doelstelling, die op die korte termijn niet te halen zal zijn naar mijn idee. Helaas steunde de kleinst mogelijke meerderheid in de Staten de motie. 2013 was al ambitieus!

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.