4 EN 5 MEI

Europese vlagDit jaar kon ik op 4 mei niet in Nederland zijn, omdat ik naar Brussel moest. Het is een goede gewoonte, dat de leden van GS naar één van de gemeenten in Flevoland gaan om een krans te leggen. Vorig jaar was ik nog naar Zeewolde geweest. Ook daar wordt op geheel eigen wijze invulling gegeven aan de 4 mei viering. In Brussel is er uiteraard niets te merken van de 4 en 5 mei viering. Wel was er in Brussel op 5 mei een open dag van de EU en ook daar werd stil gestaan bij de leuze: “Nooit meer oorlog”. De totstandkoming van de EU had mede als doel om de partijen uit de tweede wereldoorlog beter te laten samenwerken en niet weer in de fout te vervallen, die na de eerste wereldoorlog gemaakt was.
Het was opvallend dat met name de Oorsteuropese landen met stands vertegenwoordigd waren in het gebouw van het comité van de regio’s. Nederland had één stand, waar de bezoekers o.a. een pakje Flevosap kregen. Dat er veel regio’s uit Oost-Europa vertegenwoordigd waren geeft duidelijk aan dat voor hen de vrijheid nog niet een vanzelfsprekende zaak is. Polen was met de meeste regio’s aanwezig en bij hun is de spanning nog steeds aanwezig na vele jaren Sovjet overheersing. Wij mogen onze vrijheid niet vanzelfsprekend vinden en elke dag moeten we er scherp op zijn dat we deze bewaken en garanderen.

About Harry

Retired Provincial Minister and Banker.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.